fie.nipa,

Sotho Months Of The Year

 1. Pherekgong: Moqebelo. Pherekgong 01, 2011
 2. Hlakola: Laboraro. Hlakola 02, 2011
 3. Hlakubele: Labone. Hlakubele 03, 2011
 4. Mmesa: Mantaha. Mmesa 04, 2011
 5. Motsheanong: Labone. Motsheanong 05, 2011
 6. Phuptjane: Mantaha. Phuptjane 06, 2011
 7. Phupu: Labone. Phupu 07, 2011
 8. Phato: Mantaha. Phato 08, 2011
 9. Lwetse: Labohlano. Lwetse 09, 2011
 10. Mphalane: Mantaha. Mphalane 10, 2011
 11. Pudungwana: Labohlano. Pudungwana 11, 2011
 12. Tshitwe: Mantaha. Tshitwe 12, 2011

Get the bilingual children's dictionary to learn more Sotho words:

<< Previous | Next >>