fie.nipa,

Yaayi

"Yaayi" uya[be] [what]?

"Yaayi" uya[be] [song].

[tomorrow], [we] sizo[sing] "Yaayi".

[word].

VIP, FOI
With your favorite producer Roro

Zongo, Ashaiman, yaayi
Kumasi ababu yaayi
Kano, Kaduna, yaayi
Madina, alewa, yaayi

Shukura, Fadama, yaayi

Ahoɔfɛ bɛn nie ....
ɔdɔ bɛn nie obiara se yaayi

Iyalena, iyalenki
murnanki, murnanaani,
bashin rainki, bashin raina

Mede m'akoma nyinaa ma wo, fa fa, ɛnyɛ bɔne
Mede m'agyapadeɛ nyinaa ama wo, fa fa, ɛyɛ ɔdɔ nkoaa

Fa fa, ɛnyɛ bɔne

VIP, momma yɛn wura mu o
FOI, afei na yɛawura mu
<< Previous | Next >>