Ithute lerato, letsatsi e mong le e mong.

Sua uyaeba imeile. Sua uyahloka 3 metsotso ea nako wahao.

Qala kajeno!

Dikishinari: Sotho -

  • Lentsoe Kajeno: Demokrasi
  • Tshebeletso
  • Tlhahisoleseling
  • Mosamo
  • Mohala
  • Sofeng
  • Sofeng