Hlatsoa letsoho wahao le o phele!

Bapala dikishinari papali.

Uyaeba lentsoe.

Dikishinari uyaebe lentsoe.

Sotho Dikishinari -